Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP http://bip.zsp4.krapkowice.pl.

Status pod względem zgodności

Strona biuletynu informacji publicznej jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W szczególności strona wykazuje błędy kaskadowych arkuszy stylów (CSS). Błędy te wykazywane są przez automaty służące do testowania zgodności ze standardem WCAG (walidatory stron internetowych). Należy jednak podkreślić, że wszystkie znane nam przeglądarki internetowe świetnie sobie radzą z obsługą takich błędów i są one dla użytkownika w zasadzie niewidoczne.

Treści niedostępne

 • Brak napisów do filmów

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 Niniejsze oświadczenie zaktualizowano dnia: 2024-03-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Drescher.
    E-mail: j.drescher@zsp4.krapkowice.pl
    Telefon: 774661433

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach
 • Adres: ul. Żeromskiego 34 47-303 Krapkowice
 • E-mail: zsp4@krapkowice.pl
 • Telefon: 774661433

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-20.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2015-09-20.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-303 Krapkowice, ul. Żeromskiego 34
Tel.: +48 77 466 14 33
E-mail: zsp4@krapkowice.pl
Strona internetowa: http://bip.zsp4.krapkowice.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.zsp4.krapkowice.pl/, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu

 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej

 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony

 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu

 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Na dzień dzisiejszy budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 przy ulicy Żeromskiego 34 jest częściowo przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Na stronie internetowej oraz w budynku brak dostępności tłumacza migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Przy budynku znajduje się 20 miejsc parkingowych + miejsce dla osób niepełnosprawnych

Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.